DUSKON

Drift

Har ni inte egen kompetens att driva och sköta er anläggning elsäkert så har vi 40 års erfarenhet av drift och skötsel av elanläggningar.

Utbildning

Vi erbjuder bland annat kurser i elsäkerhet, läs mer om detta under utbildning.

Service & Underhåll

Vi har mångårig kompetens för underhåll och service av de kontrollsystem som används för att upprätthålla en säker drift av era elanläggningar.

Kontrollanläggningar

Vi kan planera ert nya kontrollsystem från grunden. Vi går igenom er anläggning och tar fram behovet av kontrollsystem utifrån anläggningens storlek och utformning.

Elnätsautomation

Elnätsautomation är ur vår synvinkel hur man på bästa sätt utnyttjar intelligenta system och produkter för att förvandla det nuvarande elnätet till ett smart nät