Kontrollanläggningar

Kontrollanläggningar

Vi kan planera ert nya kontrollsystem från grunden. Vi går igenom er anläggning och tar fram behovet av kontrollsystem utifrån anläggningens storlek och utformning.

Här kan speciellt nämnas Elnätsautomation där man på ett intelligent sätt utformar sitt nät för att minska avbrottstiden för den enskilde kunden.

Ur vår synvinkel omfattar kontrollanläggningar hela kedjan från mätgivaren ute i nätet till SCADA i driftcentralen.

Ingående komponenter:

  • Mätgivare: Vi väljer och dimensionerar mätgivaren utifrån de behov som föreligger.
  • IED (Reläskydd): Vi väljer IED utifrån de behov som föreligger. Vi beräknar inställningar, programmerar och tar idrift. Vi genomför underhållsprovning av reläskydd. Vi har kunskap om de flesta fabrikat som finns på den svenska marknaden.
  • Lokal kontroll: Vi designar det lokala kontrollsystemet och väljer signalcentraler, RTU och lokal kontroll efter de behov som föreligger.