Service & Underhåll

Service och Underhåll

Vi har mångårig kompetens för underhåll och service av de kontrollsystem som används för att upprätthålla en säker drift av era elanläggningar.

Vi klarar alla former av kontrollanläggningar inom energisektorn,

DA (Distribution Automation) Kontroll och styrning av ställverk och ledningar på lokalnät.

PA (Process Automation) kontroll och styrning av elanläggningar inom industri.

SA (Substation Automation) kontroll och styrning av ställverk och ledningar på regionnät.

UA (Utility Automation) kontroll och styrning av energiproduktion och vattenverk.