Utbildning

Utbildning

Vi erbjuder kurser i:

  • Allmän elsäkerhet
  • Elsäkerhet för ledningsgruppen
  • Felsökning i elanläggningar
  • Provning av elanläggningar
  • Kontroll före idrifttagning
  • Reläskydd och kontrollsystem

Vi har en person godkänd av Energiföretagen (Svensk Energi) att utbilda i ESA14 och ESA Vatten.

Vi kan också skräddarsy utbildningar i drift och skötsel av elanläggningar efter era behov.

Då vi besitter dessa kompetenser kan vi naturligtvis också erbjuda oss att utföra tjänster inom dessa områden.